Лексичні помилки

Кух В.І., вчитель української мовиЛексичні помилки

 

         

         На  все   впливає   мови   чистота:

           Зір  глибшає  і  кращають  уста,

           стає  точнішим   слух, а  думка  ллється,

           Як  вітром   розколихані  жита.

                                                              Д. Павличко

                                    

 

Корисно  знати, що…

 

Багатство   мовлення  визначається   тим, що  і  як  із  надбаного  в  мові   використовує  людина.  Якщо  ви   не   повторюєте  одні  й  ті  самі   слова, ваші   речення   не  схожі   одне  на  одне  за  будовою, ви   не  засмічуєте   мову   словами-паразитами,--це  значить, що  ваше  мовлення   багате  й   різноманітне.

 

 У   школі   не   повинно  бути   пустослів’я  і  пустодзвонства. Бережіть  слова!..

Не  допускайте, щоб   високі  святі  слова  перетворювались  в  розмінну  монету…

Нехай  кожне  слово, вимовлене  в   школі, дає  плід, а  не   залишається   пустоцвітом (В. Сухомлинський)

 

Ми   повинні  прагнути  не  до  того, щоб  нас  кожен  розумів, а  до  того, щоб  нас  не  можна  було  не  зрозуміти (Вергілій)

 

Факти  нехтування   рідної  мови  не  минають   безслідно. Завдають  шкоди  літературі  й  самому  суспільству. Перехід  на   суржик  означає  збідніння  душі, її зубожіння…(О.Гончар)

 

Всі  дива  нашої   мови, її   геніальні  зблиски  народжувались  з  відбору  слова  найточнішого, поетичного (О.Гончар)

 

 Висока  культура   мови  не  можлива  без  високої  загальної  культури: можна  навчитися говорити  без  помилок  у  вимові, правильно  ставити   наголос  у  словах, грамотно  будувати  речення  тощо… Але  якщо  у  людини  інтелект  спить, то  у  неї  бідний  словниковий  запас   слів, штамповані  стереотипні  фрази, убога  уява   й   примітивне   мислення. Для   висловлення   найпростішої   думки   така  людина, як   правило, вживає  втроє   більше   слів, ніж   потрібно. Між   мовною  убогістю   і  багатослів’ям—прямий   зв'язок: чим  менший  запас  слів, тим  більше   їх  іде  на  висловлення, здавалося   б, найпростішої  думки. Уміння   чітко  мислити, багата  уява, достатній   запас  слів—ось  що  дає  змогу  людині  стисло  й   небагатослівно  висловити  досить  складні  думки (А. Коваль)

 

Не  умовних  звуків  тільки  вчиться  дитина, вивчаючи  рідну  мову, а  п’є  духовне  життя  й силу  з  рідного  слова. Воно  пояснює  їй  природу, як  не  міг  би   пояснити  жоден  природознавець, воно  знайомить  її  з  характером  людей, що  її  оточують, із  суспільством, серед  якого  вона   живе, з  його  історією  та  його  прагненнями, як   не  міг  би   ознайомити   жоден   історик; воно   вводить  її  в  народну  поезію, як  не   міг  би  ввести   жоден  естетик; воно, нарешті, дає  такі  логічні  поняття  й   філософські  погляди, яких, звичайно, не  міг  би  дати  дитині  жоден   філософ (К. Ушинський).

 

 Говорити  правильно—означає  дотримуватися  норм  літературної   норми; говорити  точно—це  вміти  з  усього  багатства  близьких  за  семантикою  слів  вибрати  в  конкретній  мовленнєвій  ситуації  найбільш  вдалі, доречні, стилістично  виправдані; говорити   виразно—означає  добирати  слова  образні, які   викликають  уявлення, дають  емоційну  оцінку  відтворюваному.

 Слово—це   очі, що  бачать  красу. Тільки  пізнавши  слово, тільки  тоді, коли  слово  увійшло  в  душу  й  стало  її  багатством, дитина  здатна  дорожити  ним (В. Сухомлинський).

  Багатство мови  безкрає! Можливості  окремого  слова  великі! і  тільки  той  зможе  відчути  багатство  мови, хто  уважно  поводиться  зі  словом, хто  збагнув  силу  слова. вміло  користується   ним (З журналу)

  Сперечайтеся, плутайтеся, помиляйтеся, але, заради  Бога, міркуйте, і  хоча  хибно, але  самі ( П.Лессінг). 

                                                     

Лексичні  помилки

 

1. Уживання  слів  у  невластивому  йому  значенні.

2. Невдалий  добір  синонімів або  невміння  їх  підбирати, у  тому  числі  і  контекстуальних.

3. Сплутування  різних  за  значенням, але  близьких  за  звучанням ( пароніми).

4. Уживання  зайвих   слів (пленазми).

5. Лексичні  анахронізми, тобто  слова, що  не   відповідають   нормам  певної  епохи.

6. Порушення  лексичної   сполучуваності   слів.

7. Повторення  спільнокореневих   слів (тавтологія).

8. Змішування  однозначних  і  багатозначних   слів.

9. Змішування  багатозначних  слів  і  омонімів.

10. Неправильне   вживання  слів  іншомовного  походження.

11. Зайві  в  мовленні, беззмістовні  слова (слова-паразити).

12. Сплутування  українських   і  російських  слів.

13. Невиправдане  калькування  російських  слів  та  словосполучень.

14. Неправильне  вживання  міжмовних  омонімів.

15. Вживання  фразеологізмів  у  невластивому  значенні.

16. Перекручення  фразеологізмів, змішування  елементів  двох  фразеологізмів.

17. Невиправдане  вживання   застарілої   лексики (архаїзмів).

 

 

1. Встановіть  відповідність  між   прикладами  та  номером  лексичних  помилок, поданих  вище. Запишіть  правильний  варіант.

 

* Тіпа, як  сказати, так  би  мовити, тоє  то  як  його, словом, власне   кажучи, отож, ага, правду   кажучи, ну, ну  як  його, прикинь. слухай, диви, так   чи  ні.

*Козаки  стріляли  з  пістолетів. Устина з повісті "Наймичка" була  за  домогосподарку. Солдати  князя   Ігоря   проявили  велику  силу  волі. Г. Сковорода  казав, що  тракторист  не  може  бути  політиком, а  політик—трактористом.

* Страшенно  гарно, глибока  юність, зріле  дитинство, популярн  шлягери, відомі  зірки  естради, основний  лейтмотив, перший  дебют, прейскурант  цін

* Я  виконав  своє  громадянське  доручення. У  нашій  школі  відбувся  цікавий  музикальний  вечір. Його  голос  дуже  музичний. На  рожевих  вустах грає   стільки  фарби  і  сонця. Хай  наша  молодість  іде  по  фарбованій  землі. На  подібні  видання   є  великий   попит. Ми  з  вами   старі   приятелі. Ми  з  вами  давні  обоє—багато на  віку  бачили.

* Наразі  в  класі  всі  присутні. Наразі  вважаючись  масовою, українська  народна  культура  такою  не  є. Наразі  хочу  назвати  переможців  вікторини. Київські  динамівці  наразі  знову  завоювали   чемпіонське  звання.

* Приймати  участь, міроприємство, слідуючий, фонар, покрашені  вікна, невірний  номер, яскравий  свєт, коврові  доріжки, нові  стула, лєснічна  клітка, купити  утюг.

* На  картині  намальовані  часи  громадянської  війни. В  образі  Наталки  автор  зобразив  найкращі  риси  української  дівчини.

* Спортсмени  різних  країн   вели  гострі  дуелі  за  олімпійські  медалі. Є  талант  і  натхнення  до  фізики, з  якої  я  вигравав  і  займав  призові  місця   на  олімпіадах. Ми  зайняли  в  змаганнях   перше  місце.

* Ми  пам’ятаємо  і  не  забуваємо  своїх  друзів. Я  пишу  свою  автобіографію.

* Всю  неділю  кріпаки  працювали  на  пана, а  для  себе—святкові  дні.

* Артист  узяв  ноту  протесту. Уряд  надіслав  високу  ноту  сусідній  державі.

* Приймати  міри, настоювати  на  своєму, мати  роль, перебрати   через  край, переходити  міру.

* Класним  керівником   нашого  класу  є  Ніна  Петрівна. Розвідників   зрадив  зрадник. Іван  Нечуй-Левицький  зобразив  образ  Миколи   Джері. Металурги  цілодобово  виплавляли   метал. Робітники  цеху  зробили  свою  роботу  вчасно.

* Петрик  був  правдивим  другом. Він  був правдивим, чесним, порядним   чоловіком.

* Через  співпадання  обставин  ми  не   виконаємо   це   завдання. На  слідуючий  день  відбудуться  збори. Серце  може  підсказати. До  столу  подали   три  блюда.

* Альтернативи  моїй  роботі  нема. Інтеграція  наших  думок  нас  здивувала. На  брифінгу  було  прослухано  нові  музичні  п’єси. Українці  користуються  особливим   менталітетом.

* Все  враз  затихло: з  уст  ні  пари. У  мене  справи  йдуть  чином  чин. Тобі треба  тримати  за  зубами  язик. Не  варто  куті  передавати   меду.

 

 2. Відредагуйте  речення. Поясніть, в  чому   полягають лексичні  помилки.

1. У  мові  він  уживав  місцеві  слова  і  діалектизми. 2. Шевченко  подружився  з  друзями. 3. Він  почав  займатися  малюванням  і  намалював  багато  картин. 4. Він—людина  передових  і   прогресивних  поглядів. 5. Ще  зовсім  молодими  юнаками  пішли  вони  на  заробітки. 6. У  січні  місяці  багато  релігійних  свят. 7. На  вулиці  було  чути  крик  дитячих  голосів. 8. Це  дуже  здібний  і  перспективний  на  майбутнє  спортсмен. 9. Об’єкт  вимагає  пильної  уваги. 10. Машини  знаходилися  під  наглядом  майстра. 11. В  деякій  мірі  опинився  на  однині  сам  із  собою. 12. Від  самого  народження  , із  самого  дитинства, із  самого  малечку  людина  має  певне  покликання. 13. На  протязі  двох   років  він  добивався  до  своєї  мети. 14. Ми  ходили   до  лісу  по  лісні  ягоди. Яка  це  вкуснятина. 15. Акт  являється   документом, який  ґрунтується  на   незаперечних  фактах. 16. У  мене  волосся   зупинилося  на  голові  від  переляку. 17. В  школі  і  інституті  Галя  вчилася  з  великою  охотою.

 

3. Виберіть  з  дужок  потрібне  слово. Поясніть  свій  вибір

 

1. Хворий   поставився  до  слів  лікаря  з  цілковитою… Лікар  зрозумів, що  той  перебуває  у  стані  глибокої (апатія, байдужість).

2. Якщо  хочеш, ми  можемо…нашу  домовленість. У  1753 році  Франція…торговельний  договір  з  Англією (анулювати, скасувати).

3. Всі  критикували…в  роботі  редактора. Електрик  виявив… в  роботі  мотора  серйозні (недоліки, дефекти).

4. Ці  дві  фотокартки  є  цілком… Зробити…переклад  поетичного  твору  Пушкіна  дуже   важко (точний, ідентичний).

5. Робота  вчених  була… Це  було…видовище (ефективне, ефектне).

 

 

 

4. Відредагуйте  речення, виправивши  помилки  у  слововживанні

 1 група. 1. На  березі  річки  нас  зустріли  місцеві  аборигени. 2. Народний   фольклор—криниця   душі   народної. 3. На  святі   ми  отримали  безкоштовні  подарунки. 4. За  виконану  роботу  я   отримав   сто  гривень   грошей. 5. Конкурс  відбудеться  у  лютому  місяці. 6. Надворі  шуміла  проливна  злива. 7. Вперше  ми  познайомилися  з  Миколою  в  оздоровчому   таборі. 8. У  колективі  "Мрія"  найкращі  за  всіх  танцівниці. 9. Дорога  була  захаращена  снігом. 10. Ворог  чинив  наполегливий   опір. 11. Марійка  сиділа  на  ослінчику  і  тихенько  квилила. 12. Багаття  почало  повільно  спалахувати.

 

 2 група. 1. Коли  лелеки  возз’єдналися  у  спаяний   колектив, орли  злякалися  і  розтанули, як  сніг  на  плиті. 2. Пошматований  одяг  дітей  свідчить  про  їх  бідність. 3. У  Васі  гарний  стрункий  ніс. 4. Тяжкі  думи   обхвачують  голову  Андрія, коли  він  бачить, як  повз  його  хату  минають  заробітчани. 5. На  привалі  ми  їли  кашу. Учителька  подала  й  мені. Я  дивився  на  неї  гарними  очима. 6. А  потім  ми  поливали  клумбу. Вода  входила  у  землю  і  голосно  булькала. Це  квіти  ковтали  воду.

 

 

5. Допоможіть  зрозуміти  зміст, перебудувавши  речення.

1. Я  вперше  побачив  ліру. 2. Так  ніхто  і  не  зміг  прочитати  ту  легенду. 3. Батько  повернувся  і  взяв  брус. 4. Це  у  вас  тут  лисички?. 5. Упав  лист. 6. Тут  чотири   вузли. 7. Він  дивився  на  кран  і  не  знав, що  йому  робити. 8. Цей  корпус  особливий. 9. Це  було  гарне  містечко.  

 

 

На  замітку  учневі

 

Подвиг  лексикографа  іде  слідом  за   подвигом  Геракла

 

Я  шукаю в  словниках  не  слів, а  точних значень. Для  мене  словник   не  довідник, а цейнтгауз (складське приміщення  для  зберігання  зброї),  в  якому  лежить  моя  зброя. Я  люблю  цю  зброю  чистити, гострити (Л. Первомайський).

 

     Для  потреб  повсякденного  спілкування  досить  невеликої  кількості   слів. Але  для читання  і  розуміння  книг  їх  треба  знати  дуже  багато. Обсяг  словника  конкретної  людини  залежить  від  роду  її  занять, освіченості  та  здібностей. Лексичне  значення  слова  хоч  і  стійке, але  не  залишається  незмінним.

 

 

6. Відгадати  слова  за  їх  значенням. До  якої  лексики   вони   належать? Якими  словниками  при   потребі  можна  скористатись?

1. Відступ  у  першому  рядку   тексту.

2. Повідомлення, що   передається   телеграфом.

3.Розмова  між  двома  чи   кількома  особами.

4. Керівник   хору, оркестру.

5. Проїзд, прокладений  під  землею.

6. Підземна  залізниця.

7. Завіса  з  тканин  на  вікнах.

8. Людина, яка  знає  багато  мов.

9. Невеличкий  громадський  сад  у  місті  чи  селі.

10. Швидкий  поїзд.

11. Перша  вистава  п’єси  на  сцені.

12. Перерва  між  двома  діями  вистави.

13. Впорядковане  зібрання  однорідних  предметів, що  становлять  певний  інтерес.

 

 7. Укладіть  словникову  статтю  до  кожного слова. Як  ви  назвете  свій  словник?

 Присвята, рефрен, символ, підтекст, кульмінація, іронія, мотив, інверсія, алегорія, анафора, сарказм, мораль.

 

 8. Гра " Хто   більше". Доберіть  якомога  більше  слів  до  теми:

а) загальнолюдські  цінності: чесність, …;

 

б) почуття: ненависть,…;

 

в) кольори  веселки: червоний,…;

 

г) форми  етикету: вибачте,…;

 

д) явища  природи: дощ, …;Создан 11 мар 2015  Комментарии       
Всего 6, последний 2 мес назад
назар 22 фев 2016 ответить
фу гувно!!!!!!!!!!
   
денис 22 фев 2016 ответить
ага я за гавно і всьо та тут все гавно
   
нрвеи 25 сен 2017 ответить
сам ти гувно
bykoteyka 12 апр 2016 ответить
Вельми дякую, шановнi за пояснення правил)))
--- 20 сен 2017 ответить
Дякую!!! Допомогло!!!!:-):-):-)
--- 26 сен 2018 ответить
Повне гамно
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником